Polityka prywatności

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JJ Dance Wear Justyna Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9580547888, REGON 191985016.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane osobowe Klientów zebrane przez administratora za pośrednictwem formularzów kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej zbierane są w celu odpowiedzi na przesłany formularz.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a)
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Pliki Cookies

Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki „cookies” są konieczne do prawidłowego działania strony internetowej oraz pozwalają weryfikować statystyki odwiedzalności tej witryny. Każdy z użytkowników może wyłączyć „ciasteczka” zgodnie z instrukcją: http://ciasteczka.eu/#jak-wylaczyc-ciasteczka